Blogs

Ondernemen is samenwerken

We worden het meest gelukkig van betrouwbare mensen om ons heen waar we op kunnen bouwen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de inmiddels al 77 jaar lopende Harvard-studie naar wat mensen gelukkig maakt.

Functioneel luieren

Zuchtend begin je voor de zoveelste keer vandaag aan dat vervelende taakje. Je onderdrukt een gaap en kijkt naar de klok. Het is pas 13.00 en je hebt nog een halve dag voor de boeg. Er komt niets uit je handen, maar als je jezelf vrij geeft voel je je zo schuldig…