Blogs

Ondernemen is samenwerken

We worden het meest gelukkig van betrouwbare mensen om ons heen waar we op kunnen bouwen. Dat is een van de belangrijkste conclusies uit de inmiddels al 77 jaar lopende Harvard-studie naar wat mensen gelukkig maakt.